CONSULTORIA EN MARKETING I COMERÇ EXTERIOR
   

Consultoria en Marketing i Comerç Exterior

- Pla de viabilitat per a la interrnacionalització de l'empresa
- Cerca de distribuïdors i socis comercials
- Estudis de mercat
- Gestió administrativa de les operacions de comerç exterior
- Disseny i implementacó de les estratègies de marketing internacional

Recerca, selecció i validació de proveïdors a Xina, Índia i Turquia

- Anàlisi del producte o component a partir de les especificacions tècniques i de qualitat facilitades per l'empresa.
- Recerca del fabricant òptim a partir de les dades anteriors.
- Cotitzacions de preu
- Enviament de mostres al client i posterior decisió.
- Seguiment dels processos i certificació de la qualitat en origen.
- Assessorament i gestió de projectes.

Consultoria especialitzada en el mercat japonès:

- Estudis de mercat
- Recerca de socis comercials
- Preparació de viatges i agendes de prospecció de mercats
- Preparació i organització d'assistència a fires i altres certamens
- Estudis de viabilitat
- Assistència en la negociació d'acords comercials
- Estudi i test de marques comercials

DOSSIER FORMACIÓ (PDF)

DOSSIER CONSULTORIA (PDF)