EMPRESA COFORMA
   

COFORMA està integrat per un grup de professionals amb una sólida experiència que provenen de diferents sectors i àmbits: la consultoria, el comerç exterior, el marketing, la cumunicació sobre internet i la gestió de serveis.

filosofia...
La filosofia de treball de COFORMA es basa en una estreta col·laboració amb el client, de tal forma que les funcions d'assessorament i implementació s'integren en el seu procés habitual.

objectiu ...
el propòsit essencial de COFORMA és apropar un conjunt d'eines, recursos i metodologies que permetin optimitzar els processos i la gestió de les organitzacions.

metodologia ...
la metodologia de treball de COFORMA es basa en la participació activa de totes les parts implicades, ja que la interacció client-proveïdor és considerada essencial a l'hora d'obtenir uns resultats

adaptació ...
els diferents programes es dissenyen a mida, segons les necessitats particularitats de cada organització, establint-se pautes d'implementació específiques per cada situació.

DOSSIER FORMACIÓ (PDF)

DOSSIER CONSULTORIA (PDF)

COFORMA S.C.P.
c/ Comerç 2-4 E, 08339 Vilassar de Dalt - Barcelona
Tel: 93 771 44 62 - Fax: 93 771 51 28 - www.coforma.net