SEMINARIS ESPECIALITZATS
   


Àrea Negocis Internacionals
- Outsourcing: com optimitzar els costos d'aprovisionament a Xina
- Com definir els mercats prioritaris de l'empresa
- La negociació intercultural amb el Japó
- Com aprofitar el potencial de les fires online
- Com fer un Pla de Negoci Internacional

Àrea Comerç Exterior
- El contracte de distribució: aspectes claus
- Com reduir el risc de cobrament en les operacions internacionals
- Com optimitzar la gestió administrativa del departament d'exportació
- Com reduir els costos del transport internacional
- Com gestionar el coneixement del departament d'exportació

Àrea Marketing
- Com obtenir clients lleials i rentables
- Com vendre serveis d'una forma eficient
- Com millorar la qualitat dels serveis
- Com elaborar un pla de marketing
- Com convertir una queixa o reclamació en una oportunitat
- Com captar clients i rentabilitzar la pàgina web
- Com dirigir i motivar l'equip de vendes

DOSSIER FORMACIÓ (PDF)

DOSSIER CONSULTORIA (PDF)